เพื่อสังคม

ตอบแทนสังคม

ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสที่ท่านได้มอบให้ เราจึงขอส่งต่อโอกาสนั้นด้วยการตอบแทนสังคม  ด้วยการอุปการะเด็ก ซึ่งถือเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร และหากมีสิ่งใดที่เราพอจะทำได้ เราก็พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยความตั้งใจและเท่าที่กำลังเรามี

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุนเรา ให้เรามีกำลังและมีความพร้อมในการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ตัวอย่างสิ่งที่เราทำเพื่อตอบแทนสังคม

เราอุปการะเด็กในมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ 11 และเราจะยังคงสนับสนุนอุปการะต่อไป

ปี 2560  เราได้เริ่มอุปการะเด็กในมูลนิธิเด็ก เพิ่มอีกหนึ่งองค์กร เพื่อตอบแทนสังคม และสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศต่อไป

เราสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อรวมพลังความรักอันมีค่ารวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัยในการปฏิบัติภารกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

นอกจากนั้นแล้ว เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม เราจะร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมจิตอาสา เยี่ยมเยียนและพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ตามโรงพยาบาลในเครือข่ายโครงการ จิตอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย  “ I SEE U ” อีกด้วย