เพื่อสังคม

ตอบแทนสังคม

ด้วยความตระหนักถึงการตอบแทนสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้กับประเทศ หากมีสิ่งใดที่เราพอจะทำได้ เราก็พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อตอบแทนสังคมไปพร้อมกับท่าน เราทำด้วยความตั้งใจและเท่าที่กำลังเรามี

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุนเรา ให้เรามีกำลังและมีความพร้อมในการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ตัวอย่างสิ่งที่เราทำเพื่อตอบแทนสังคม

เราอุปการะเด็กในมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนมากว่า 8 ปี และเราจะยังคงสนับสนุนและอุปการะต่อไป

โดยในปี 2560 นี้ เราได้เริ่มอุปการะเด็กในมูลนิธิเด็ก เพิ่มอีกหนึ่งองค์กร เพื่อตอบแทนสังคม และสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศต่อไป

เราสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อรวมพลังความรักอันมีค่ารวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัยในการปฏิบัติภารกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

นอกจากนั้นแล้ว เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม เราจะร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมจิตอาสา เยี่ยมเยียนและพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ตามโรงพยาบาลในเครือข่ายโครงการ จิตอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย  “ I SEE U ” อีกด้วย