เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของท่านไปด้วยกัน

บริการของเรา

บริการจัดฝึกอบรม

โดดเด่นด้วยความใส่ใจกระบวนการออกแบบหลักสูตร และโปรแกรมการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการขององค์กร   ตรงเป้าหมาย ได้ผลจริง ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับผู้เข้าฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มภายในองค์กร

Team Building

หากคุณเขินอายกับการต้องออกไปเต้นหน้าห้องสัมมนา หรือการแต่งกายที่ไม่คุ้นเคยเพื่อเดินเข้าฐานกิจกรรม เราอยากให้คุณได้มีประสบการณ์กับ Modern Team Building ด้วยการออกแบบ Team Building รูปแบบใหม่

Nachadol@yahoo.com Tel: 092 645 9394