หลักสูตร การลดต้นทุนจากความสูญเปล่าในการทำงาน (KAIZEN : Productivity Improvement)

ผู้เข้าอบรม บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ ตราหมี ครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมัน ตราคาร์เนชั่น