หลักสูตร การลดต้นทุนจากความสูญเปล่าในการทำงาน (KAIZEN : Productivity Improvement)

ผู้เข้าอบรม บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ ตราหมี ครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมัน ตราคาร์เนชั่น  และครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมัน ตราทีพอท ฯลฯ เรียนรู้เทคนิคการปรับปรุงงาน เพื่อลดต้นทุนอันเกิดจากความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
อย่างตั้งใจ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์การเรียนรู้เป็นอย่างดี