หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานรุ่นใหม่ (Modern Supervisory skills)

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Consumer Electronic แบรนด์ SAMSUNG จัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานรุ่นใหม่ (Modern Supervisory skills)  2 วัน ให้กับกลุ่มหัวหน้างานรุ่นใหม่ขององค์กร