หลักสูตร Supervisory skills – Team Building concept

ผู้เข้าอบรมกลุ่มหัวหน้างาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก เสริมศักยภาพด้านทักษะการเป็นหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้กับกลุ่มหัวหน้างานรุ่นใหม่ ในรูปแบบ Team Building concept  2 วัน 1 คืน ที่อ่าวนาง รีสอร์ท จ.กระบี่