หลักสูตร Train the Trainer

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตราหมี จัดฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer  2 วัน ให้กับกลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรตามเป้าหมายขององค์กร