หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

จัดฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่น  เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารงานให้กับกลุ่มหัวหน้างาน