หลักสูตร การทำงานร่วมกับคนต่าง Gen อย่างเข้าใจและมีความสุข

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Panasonic   จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานร่วมกับคนต่าง Gen