หลักสูตร Effective OJT- On the Job Training & Presentation skill

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พื้นผิวในการออกแบบและตกแต่งพื้นและอาคาร จัดอบรมหลักสูตร ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน