เพื่อองค์กร

หลักสูตร การทำงานร่วมกับคนต่าง Gen อย่างเข้าใจและมีความสุข

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Panasonic   จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานร่วมกับคนต่าง Gen

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication)

บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ผู้นำด้านการผลิตแก้วกระดาษ แก้วกาแฟ ถ้วยไอศครีม ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ

หลักสูตร การลดต้นทุนจากความสูญเปล่าในการทำงาน (KAIZEN : Productivity Improvement)

ผู้เข้าอบรม บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ ตราหมี ครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมัน ตราคาร์เนชั่น 

หลักสูตร Effective OJT- On the Job Training & Presentation skill

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พื้นผิวในการออกแบบและตกแต่งพื้นและอาคาร จัดอบรมหลักสูตร ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

จัดฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่น  เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารงานให้กับกลุ่มหัวหน้างาน

หลักสูตร Excellent Team Leader

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับความร่วมมือ มีส่วนร่วม และตั้งใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน

หลักสูตร 5ส ในสำนักงาน

สำนักงาน กสทช. :: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงระบบ 5ส ในสำนักงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น